فرصت شغلی- منشی

فرصت شغلی: منشی (انجام امور اداری- بایگانی- پاسخگویی تلفن -تنظیم جلسه و صورت جلسات- تایپ فارسی)

محل مورد نیاز: کارخانه

تاریخ اعتبار جهت اقدام: 1392/06/05

روش اقدام: این فرصت شغلی منقضی شده است

 • انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان

 • نظر سنجی

 • معرفی تصویری بهروز

 • کنترل کیفیت

  QC

 • برنامه ریزی

  Planing

 • فروشگاه اینترنتی

  E-Shop

 • R & D centers

  title