اخبار > دریافت گواهینامه حلال جهانی


پنج شنبه ١٨ مهر ١٣٩٢

دریافت گواهینامه حلال جهانی

دریافت گواهینامه حلال جهانی
دریافت گواهینامه حلال جهانی

پس از دریافت گواهینامه افتخاری "حلال" برای محصولات تولید شده در گروه صنایع غذایی بهروز نیک، اکنون این گروه تولیدی برای کلیه محصولات خود نشان حلال جهانی را کسب نموده است. دریافت این نشان و گواهینامه تاییدی دیگر بر کیفیت بالای محصولات و رعایت حقوق مصرف کنندگان در فرآیند تولید میباشد، همچنین گامی است در راستای جهانی تر شدن محصولات و دست یابی به بازارهای کشورهای گوناگون و جلب بیشتر اعتماد مصرف کنندگان بین المللی فرآورده های غذایی بهروز


 • انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان

 • نظر سنجی

 • معرفی تصویری بهروز

 • کنترل کیفیت

  QC

 • برنامه ریزی

  Planing

 • فروشگاه اینترنتی

  E-Shop

 • R & D centers

  title