آخرین اخبار بهروز

صفحه اصلی > درباره ما > افتخارات و دستاوردها 

افتخار دریافت 200 تندیس و لوح تقدیر

«بهروز» با بهره مندی از مدیریت عشق و عاطفه، تفکر گروهی درون سازمانی، پشتیبانی و تشویق مردم توانسته به جایگاهی شایسته دست یابد که بهترین جایزه این سی سال تلاش، پذیرش در نزد مردم است. اما از میان حدود 200 تندیس، لوح و تقدیرنامه دریافتی از مدیران ارشد کشور، مراکز پژوهشی داخل و خارج، مجامع علمی و مراکز کارآفرینی به برخی اشاره می شود:

 

     v    بازدید نماینده محترم مجلس و دبیر اول کمسیون امنیت داخلی و سیایت خارجی مجلس از کارخانه در(16/12/93)

     v    دریافت گواهینامه رعایت حقوق مصرف کننده  در نهم اسفند 93

     v    دریافت تندیس برترینهای صنایع غذایی  توسط نشریه "اقتصاد سبز"

     v    دریافت گواهینامه رعایت حقوق مصرف کننده  در نهم اسفند 92

      v    لوح تقدیر «واحد نمونه کشور» از رییسان محترم جمهوری(سه دوره)

v    انتخاب واحد نمونه کشوری استاندارد  در سال 1392

v    دریافت گواهینامه حلال جهانی برای کلیه محصولات بهروز

v    لوح تقدیر وزیران محترم صنایع (چندین دوره)

v    لوح تقدیر وزیر محترم کشاورزی

v    لوح تقدیر وزیر محترم بازرگانی

v    لوح تقدیر وزیر محترم کار و اموراجتماعی

v    لوح تقدیر وزارت محترم بهداشت

v    لوح تقدیر واحد صادرات کننده نمونه

v    تندیس و لوح تقدیر«واحد نمونه کیفی در سطح ملی» منتخب موسسه استاندارد

v    تندیس نخستین دوره«جایزه شهاب» ویژه واحدهای تحقیق و توسعه برتر کشور

v    تندیس و لوح تقدیر نخستین همایش نوآوری و عدالت اقتصادی

v    لوح تقدیر واحد برتر همایش برند در صنایع غذایی ایران

v    لوح تقدیر واحد منتخب جشنواره برند برتر ایران

v    تندیس جایزه دکتر هدایت-واحد برتر صنعت غذا

v    تندیس و لوح تقدیر نخستین همایش چهره ماندگار صنعت و تجارت

v    تندیس و لوح تقدیر واحد نمونه استاندارد استان تهران (چند دوره)

v    لوح تقدیر صنعت سبز منتخب سازمان حفظ محیط زیست

v    تندیس و لوح تقدیر پیشکسوت صنعت خانه صنعت و معدن

v    برگزیده جشنواره تولید ملی خانه صنعت و معدن (شش دوره)

v    لوح تقدیر پیشکسوت صنعت استان (استانداری تهران)

v    لوح تقدیر مشترک استانداری سازمان صنایع و خانه صنعت تهران

v    نخستین شریک ایرانی منتخب صندوق کودکان سازمان ملل متحد (یونیسف)

v    تندیس انجمن مراکز تحقیق و توسعه وزارت صنایع و معادن

v    لوح تقدیر«کارآفرین نمونه کشور» وزارت کار

v    تندیس و لوح تقدیر کارآفرین برتر جهاد دانشگاهی

v    تندیس نخستین دوره جشنواره کارآفرینی دیجیتالی

v    تندیس و لوح تقدیر کارآفرین برتر کانون تحول کیمیا

v    لوح تقدیرکارآفرین برتر از دانشگاهها

v    تندیس و لوح روابط عمومی برتر از سومین کنفرانس بین الملل روابط عمومی

v    لوح تقدیر جشنواره روابط عمومی های برتر خصوصی و تعاونی

v    تندیس زرین دوره چهارم و لوح تقدیر چهاردوره جشنواره اقتصاد سبز

v    تندیس یادمان صدمین سال، تاسیس شهرداری تهران

v    لوح تقدیر اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران

v    لوح های تقدیر از بانک ها

v    لوح تقدیر خانه کارگر

v    لوح های تقدیر فرمانداران محترم منطقه (ساوجبلاغ)

v    لوح تقدیر اداره کل کاروامور اجتماعی منطقه(کرج)

v    لوح های متعدد قهرمانی رشته های ورزشی

v    جام قهرمانی آسیا و اقیانوسه در رشته پینت بال

v    لوح تقدیر بیش از 20 نمایشگاه داخلی و خارجی

v  منتخب کتابهای چهره های برگزیده اقتصاد ایران. تقویم قهرمانان صنعت. برگزیدگان کارآفرینی. کارآفرینی جهاد دانشگاهی