آخرین اخبار بهروز

صفحه اصلی > درباره ما > مراکز تحقیق و توسعه > تحقیقات کشاورزی 

واحد تحقيقات و توسعه كشاورزي

 اصولاً لازمه پيشرفت صنايع غذايي،رشد بي وقفه بخش كشاورزي خواهد بود زيرا همزمان با توسعه صنايع ضرورت پيشرفت وتوسعه بخش كشاورزي براي تامين احتياجات مواد خام مورد نياز اين بخش كاملا محسوس مي باشد. بنابراين توسعه اين صنايع را تا حد بسياري مي توان متكي به پيشرفت دانش كشاورزي دانست. محصولات كشاورزي عمده ترين منابع تامين نيازهاي غذايي انسان بشمار مي آيد ازاينرو توسعه آن متناسب با رشد جمعيت و نيازهاي غذايي آن برنامه ريزي مي گردد.

شركت صنايع غذايي بهروز با تأسيس واحد تحقيقات و توسعه كشاورزي يك ارتباط سودمند بين دو بخش صنعت وكشاورزي ايجاد نموده تا فرآيند توليد محصولات كشاورزي را كامل كرده و آنها را بصورت بهينه آماده ورود به بازار مصرف سازد.در اين راستا هدف اين واحد تحقيقاتي دستيابي به تازه ترين روشهاي كشت در عرصه كشاورزي و بهره برداري از فنون پيشرفت بيوتكنولوژي دربخش كشاورزي و تدوين شيوه هاي مناسب و استفاده از فناوريهاي نوين توسعه كشاورزي متناسب با شرايط اقليمي و جغرافيايي در جهت افزايش كيفيت و كميت محصولات مي باشد.

 

يكي از اقدمات اين بخش ايجاد گلخانه تحقيقاتي و ارائه تكنولوژي كشت هيدروپونيك كه تاكنون تحقيقات برروي ارقام محصولات ( گوجه فرنگي، فلفل تند وشيرين ، كاهو، بادمجان ، ذرت ) صورت گرفته در اين گلخانه ها با كنترل شرايط محيطي نه تنها با استفاده از منابع محدود اقدام به توليد محصول به مقادير بيشترازحالت طبيعي مي گردد بلكه كيفيت محصولات توليدی نيز نسبت به حالت طبيعي آن افزايش پيدا كرده و افزايش عملكرد و راندمان توليد در واحد سطح، مديريت و كنترل بهتر آفات و بيماريها و همچنين عوامل جوي در محيط كشت، زود رس كردن محصول از چند ماه تا چند روز( توليد محصول خارج از فصل )،صرفه جويي در مصرف آب (با توجه به بحراني بودن عمق آبهاي زيرزميني) بدليل استفاده ازسيستمهاي تحت فشار و همچنين استفاده از بسترهاي مناسب ( گروبك) جهت رشد گياه كه باعث سالم ماندن محصولات و جلوگيري از شيوع بيماريهاي قارچي ميگردد مد نظر ميباشد.

 چشم انداز اين واحد بررسي روشهاي نوين توليد  محصول و جايگزين كردن آنها به جاي روشهاي قبلي مي باشد كه شامل، كشاورزي دقيق كه همواره آرزوي ديرينه بوده است، استفاده از فناوريهاي مدرن مانند GPS،GIS (اطلاعاتي ازجمله نوع خاك ، مقادير عناصر غذايي را براي مديريت كشاورزي دقيق جمع آوري مي كند) ، حسگرها (براي مشخص كردن تنش گياهي، خصوصيات خاك، شيوع آفات، نوع علف هرزكاربرد دارد) ،.سنجش ازراه دور RS( براي جمع آوري داده ها ازراه دوربراي ارزيابي سلامت گياه ، تنشهاي گياهي مربوط به آب ، تراكم ، بيماريهاي گياهي مورد استفاده قرار مي گيرد)، همچنين علم بيوتكنولوژي كه راهگشاي معضلات توليد محصولات كشاورزي و نويد بخش افزايش توليد در واحد سطح ،استحصال محصولات سالم، تامين امنيت غذايي، حفظ محيط زيست است و كشاورزي ارگانيك كه بر پايه استفاده ازنهاده هاي ارگانيك طبيعي ودرون مزرعه اي چون كود دامي تازه ، كمپوست، كود سبز، ضايعات فرآوري مواد غذايي و همچنين كنترل زيستي آفات همراه با كمترين استفاده ازمواد معدني طبيعي براي تقويت نظام زراعي و اقتصادي مزرعه و بهبود فعاليتهاي زيستي خاك مي باشد، ودرادامه توسعه در بخش تحقيقات وارتباط با كشاورزان منطقه جهت تبادلات اطلاعات، تحقيق جهت پيدا كردن مزارع قابل كشت به منظور همكاري با كشاورزان نمونه جهت معرفي محصول كشاورزي،  همكاري با واحد تحقيقات و توسعه صنايع غذايي به منظور ايجاد ذائقه هاي جديد ازطريق معرفي محصولات كشاورزي و گلخانه اي، افزايش بهره وري، كاهش ضايعات و بهبود كيفي توليد محصولات و فرآورده هاي بخش كشاورزي است. كه با توجه به موارد عنوان شده اميد است با دستيابي به اين اهداف فصل نويني درجهت همكاري بين دوبخش صنايع غذايي و بخش كشاورزي ايجاد گردد.