ترشیها، شورها و زیتون

 

ترشی فلفل هالاپینو

ترشی فلفل هالاپینو |560 گرمی|

ترشی فلفل هالاپینو

ترشی فلفل هالاپینو 235 گرمی

 

خیار شور

کنسرو خیار شور سوپر ویژه|660 گرمی|

خیارشور

کنسرو خیار شور ویژه|660 گرمی|

خیارشور ممتاز

کنسرو خیار شور ممتاز|660 گرمی|

 

خیارشور درجه یک

کنسرو خیار شور درجه یک|660 گرمی|

ترشی بندری

ترشی بندری 550 گرمی

 

ترشی لیته

ترشی لیته 550 گرمی

 

ترشی هفت بیجار

ترشی هفت بیجار 550 گرمی

 

ترشی مخلوط

ترشی مخلوط 550 گرمی

 

 

 • انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان

 • نظر سنجی

 • معرفی تصویری بهروز

 • کنترل کیفیت

  QC

 • برنامه ریزی

  Planing

 • فروشگاه اینترنتی

  E-Shop

 • R & D centers

  title