سس های گرم


سس های گرم بهروز

سس کچاپ

سس  گوجه فرنگی کچاپ |410 گرمی| 

سس کچاپ 660

سس گوجه فرنگی کچاپ |660 گرمی|

سس کچاپ تند

سس گوجه فرنگی کچاپ تند  |410 گرمی| 

سس کچاپ کودک

سس گوجه فرنگی کچاپ کودک نبم کچ. 375 گرمی

 

سس های گرم طعم دار

زیتون در چیلی

زیتون در سس چیلی 220 گرمی

 

زیتون در چیلی

زیتون در سس چیلی 560 گرمی

 

پوره فلفل

سس تند فلفل قرمز 220 گرمی

 

 

 • انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان

 • نظر سنجی

 • معرفی تصویری بهروز

 • کنترل کیفیت

  QC

 • برنامه ریزی

  Planing

 • فروشگاه اینترنتی

  E-Shop

 • R & D centers

  title